Studium (portret Natalii Siennickiej-duninowej)

Artist: Leon Wyczółkowski
Style: Realism
Genre: portrait
Date: 1903
Copyright: Public domain